Новини

biblioteka_678x410_crop_478b24840a
23.06.2015 12:03
Новини

Участие в международна конференция „Western Balkan Information Literacy Conference“

 

На 18 юни 2015 г. се състоя XII-та международна конференция „Western Balkan Information Literacy Conference“, организирана от Кантонална университетска библиотека в гр. Бихач, Босна и Херцеговина и Технологичен институт, гр. Лимерик, Ирландия.

Конференцията се провежда традиционно в гр. Бихач и събира академични преподаватели и библиотечни специалисти по проблемите на информационната компетентност. Тази година участват 25 страни, между които Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Турция, Румъния, Гърция, Англия, САЩ и други. България е представена от Десислава Милушева, Нов български университет, с презентация „Professional Capacity Development: New Bulgarian University Library Case Study“.

Във форума участваха Радостина Тодорова, Гергана Мартинова и Десислава Милушева от Библотеката на НБУ. Техният доклад на тема „Professional Capacity Development: New Bulgarian University Library Case Study“ е публикуван в сборника на конференцията „Zbornik Radova: Konferencija o informacijskoj pismenosti na Zapadnom Balkanu“ (Bihać, 2015, ISBN 9772233168000).

 

Доклад сборник конференция  Доклад сборник конференция