facebook

Новини

conference-nbu-session1_678x410_crop_478b24840a
13.11.2023 13:37
Новини

Училищата „втори шанс“ във фокуса на международна конференция

На 6.11.2023 г. се проведе международната конференция „Иновативни подходи в приобщаващото образование“, организирана от секция „Педагогика“, към департамент „Чужди езици и култури“.

Програмата на конференцията включва представяне на училищата „втори шанс“ като иновативни европейски практики в сферата на приобщаващото образование, обсъждане на възможности за включване на участниците в партньорска мрежа за съвместна работа с колеги от страната и Европа и интерактивни панели за споделяне на опит.

 

 

Училищата „втори шанс“ (УВШ) предлагат ценна възможност за млади хора, които са напуснали училище без диплома и се борят да намерят своето място на пазара на труда и в обществото. УВШ проучват потенциала и мястото на методологиите за неформално образование в образователната система, особено в образователната работа с млади хора в неравностойно положение. Те предоставят отлична възможност за младежите да се върнат по пътя към образованието и заетостта. Като член на Европейската асоциация на УВШ (E2C Europe), тези училища се ангажират да предоставят качествено образование, за да помогнат на младите хора с по-малко възможности и да намерят своя път в живота.

Конференцията привлече около 40 участници -  педагози, психолози, преподаватели от България, Португалия и Украйна. По време на събитието се проведоха три модула:

Панелна дискусия „Алтернатива на формалното образование – училищата „Втори шанс“, в която г-н Луиш Мешкита (Член на Борда на Европейската асоциация на училищата „Втори шанс“ и директор на училище „Втори шанс“ в Матозиньош, Португалия) представи концепцията „Втори шанс“ и предизвикателствата за създаване и прилагане на този подход. Участниците дискутираха приликите и разликите с политиките за приобщаващо образование в България и възможностите този подход да надгради националните практики.

 

 

 

Интерактивна сесия „Методи и практики на подхода „Втори шанс, които могат да бъдат интегрирани в училищното образование“, в която водени от д-р Поликсена Хардалова (Преподавател в Департамент по Образование към Политехническия Университет, Порто) участниците тестваха приложими практики и техники за работа с младежи, отпаднали от формалното образование.

Практическа работилница, в която г-жа Милена Драгова (експерт и консултант в областта на образованието и образователните проекти) даде възможност на участниците да се включат в сесия, водена по метода „Световно кафене“, насочена към активна дискусия относно предизвикателствата и възможностите в приобщаващото образование.

В края на събитието участниците изразиха удовлетвореността си от организацията и съдържанието на форума и изявиха желанието си да се включат в новосъздадената национална мрежа АГОРА, в която да се споделят опит и информация за  мобилност, сътрудничество и изследвания в областта на приобщаващото образование.