facebook

Новини

img-20191212-143250989_678x410_crop_478b24840a
09.02.2021 15:05
Новини

Университетският консорциум ERUA с първо голямо признание

В началото на месец февруари международният консорциум European Reform University Alliance (ERUA), чийто член е Нов български университет, получи първото си голямо признание от страна на Европейската комисия. Като продължение на ангажиментите си по осигуряване на стабилна и ефективна инфраструктура за качествено образоване за бъдещето на Европа, ERUA ще получи ново финансиране по програма „Хоризонт 2020“. То ще покрива разработването на допълнителен набор от дейности на консорциума, сред които:

  • тясно сътрудничество в изследователската дейност и иновациите, включително с изготвяне на общ изследователски екип и стратегия за привличане на финансиране;
  • изграждане на връзка между иновациите и обществото посредством въвеждане на експериментални подходи в социалното предприемачество и участието на представители на неакадемичната среда в създаването и прилагането на знание;
  • обучение и повишаване на квалификацията на преподаватели и изследователи, в т.ч. и по отношение на иновации и предприемачество;
  • установяване на инфраструктура за отворена наука, споделяне на знание, места и оборудване за развитие в научната област;
  • въвеждане на устойчива политика полово разнообразие сред академичния и неакадемични състав на университетите, участващи в групата.

Изброените инициативи ще дадат възможност ERUA да обогати общата си работа, да привлече повече интерес от страна на групи от обществото към дейностите и приносите на университетите, както и да ги въвлече чрез разнородни подходи в създаването на стойност чрез приложими и релевантни знания. В период от три години институциите в групата, които сами по себе си са доказани фактори във висшето образование в своите страни – Франция, Дания, Германия, Гърция и България – ще търсят по-тясна интеграция, която да засегне както образователните формати и участието на студенти в общи проекти, така и материалната база и административния капацитет.