facebook

Новини

1_678x410_crop_478b24840a
30.11.2022 09:18
Новини

Успешно участие на Учебно-тренировъчна фирма Furniture Design от УПИЗ-НБУ в проект „Cross-border sales Collaboration Project 2022 (Трансгранично сътрудничество в областта на продажбите и маркетинга)“ на Korea Practice Enterprise Network

Учебно-тренировъчните фирми към Учебно-практическото и изследователско звено „УТФ“ (УПИЗ „УТФ“) на НБУ, с директор  доц. д-р инж. Кирил Радев са сертифицирани по стандартите за качество на Световната мрежа на Учебно-тренировъчните фирми ЕUROPEN-PEN Intetnational (practice enterprises network) през 2013 г., което им осигурява изключителната възможност за практиване на бизнес дейности и практики в международна среда.

В тази връзка, студентите от Учебно-тренировъчна фирма Furniture Design, бяха поканени да участват в проект „Cross-border sales Collaboration Project 2022 (Трансгранично сътрудничество в областта на продажбите и маркетинга)“, организиран от Korea Practice Enterprise Network и National Central Office of Practice Enterprises Network Worldwide.  

 

 

 

В периода от 7 октомври до 18 ноември 2022 г., студентите от Учебно-тренировъчна фирма Furniture Design на НБУ имаха възможност да си сътрудничат със студентите от чуждестранни учебни предприятия (Practice Enterprises) от Корея, Италия, Литва, Малайзия и Китай. Те приложиха на практика усвоените в учебния процес знания и умения в областта на управлението на бизнеса, маретинга и бизнес английски език при провеждането на преговори и международни продажби, чрез обмен на информация по електронен път и видеоконферентни връзки. Този проект помогна и осигури на студентите възможности да оценят важността предприемачите да познават целевия си клиент и разликата между B2B (бизнес комуникация с други бизнеси) и B2P (персонализация на маркетинговата комуникация). Те преминаха през цялостния процес на международните продажби, започвайки от проучване на пазара и предлаганите продукти и услуги, през подготовка за он-лайн срещи, до изготвяне на финансови документи и извършването на парични преводи чрез Международната учебна банка. Срещнаха се с различни култури и бизнес етикет.

Дейностите в проекта бяха разпределени по седмици, както следва: през първата седмица се провеждаха пазарни и клиентски проучвания, подготовка на материали за продажби и маркетинг. Втората седмица се осъществява контакт с потенциални клиенти и организиране на срещи. както и подготовка за срещите. Третата, видеоконферентни разговори, преговори и споразумения както и приключване на сделките. Последната седмица - последващи дейности, като разплащания и др.

 

 

 

 

 

В он-лайн срещите участваха студентите от Furniture Design - Владимир Игнатов, Георги Мишев, Васко Спасов, Илина Цолова, Божана Ленкова и Мария Йорданова (студенти 7-ми семестър в програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ в департамент „Администрация и управление“.  Страните в преговорите представиха своите компании и продукти, разказаха за каналите си за дистрибуция, предложиха приемливи ценови оферти, обсъдиха условията за отстъпки и доставка. Установиха, кои продукти представляват интерес в съответната държава и доколко предлаганите продажни цени са приемливи.

 

 

 

 

 

Най-успешните преговори за Furniture Design приключили с търговска сделка на стойност  $9,516.60(USD) се осъществиха на 8 ноември 2022 г. чрез  Zoom Meeting с корейското учебно предприятие от фармацевтичната индустрия Z.NuBIO (https://znubio.creatorlink.net/) от университета в Seoul, Republic of Korea,  с представител HYEONHEE YOOK, Z.NuBIO Sales/Marketing Department.  

 

 

 

 

 

Управлението и организацията на дейностите по проекта се осъществи в рамките на УПИЗ „УТФ“ на НБУ от доц. д-р инж. Кирил Радев, доц. д-р Мария Иванова и доц. д-р Теодора Ризова, щатни преподаватели в департамент „Администрация и управление“, НБУ. В периода на проекта доц. д-р Мария Иванова  осъществи главната и подкрепяща комуникация с ръководителите на проекта Ms Tuya Mishig (Project Manager) и Ms Minjung Kim (директор на Korea Practice Enterprise Network - PEN).