facebook

Новини

poster-aielf-2024_678x410_crop_478b24840a
10.11.2023 11:47
Новини

Видимост на Центъра за изследване на европейските ценности

На 26 октомври 2023 г. ръководството на Центъра за изследване на европейските ценности проведе свое заседание, на което присъстваха проф. Георги Фотев, доц. д-р Евелина Стайкова, д-р Мария Тумбева, д-р Илдико Отова, Валентин Вълканов, Павел Петров.

 

Дълбоко обезпокоени от нарастващите негативни тенденции в българското общество, свързани с непризнаването на европейските ценности и засилване на открито им поставяне под съмнение от видими в публичното пространство фигури, членовете на ръководството на Центъра взеха решение да утвърдят своята видимост както сред академичните среди, така също и сред широк кръг от заинтересовани.

Серия от дейности ще направи по-достъпни резултатите и наличните данни, видео лекции и други ресурси на сайта на Центъра. Същевременно, Центърът ще започне и нови инициативи, свързани както с изследователска работа, така също и със стимулирането на активния и ангажиран дебат по темата за европейските ценности.

 

д-р Илдико Отова, член на ръководствното