Новини

bapra_678x410_crop_478b24840a
14.05.2018 11:04
Новини

Виолета Николова и Диана Кирова от Нов български университет получиха II награда за студентски проект на BAPRA Bright Awards

Текст: Диана Кирова и Виолета Николова

За нас е огромно признание да получим награда в категория „Студентски проект“ на БАПРА Bright Awards2018. Проекът, с който кандидатствахме, е специален за нас, тъй като бе на тема „Имиджова ПР кампания на вашия университет“, Нов български университет. Тази награда е едно доказателство за дългодишния положен труд, трупани знания и умения през четирите години на нашето обучение.

Искаме да благодарим на преподавателите от департамент „Масови комуникации, които през тези четири години от нашето образование неспирно са ни подкрепяли, насърчавали и мотивирали. Насърчаваме всички наши колеги да не пропускат своите шансове за участие в този и подобни конкурси. Опитът, който ще получите е незаменим.

Наградите BAPRA Bright Awards са учредени през 2010 г. и много бързо се утвърдиха като единственият форум у нас, който дава възможност на PR професионалистите да сравнят своите постижения със световната PR практика. Всяка година изцяло международно жури оценява най-успешните PR кампании в България. Членовете му са забележителни PR и комуникационни експерти, признати на световно ниво. Изборът на победителите е напълно конфиденциален, като всеки член на журито оценява самостоятелно постъпилите кандидатури в дадена категория.


Виолета и Диана са студенти в 4 курс на програма „Връзки с обществеността“, департамент „Масови комуникации“.