Новини

1444200-copy_678x410_crop_478b24840a
16.04.2020 09:57
Новини

Заседание на разширения Академичен съвет


Уважаеми колеги, на своето пето заседание за учебната 2019/2020 г., проведено на 21 януари 2020 г., Академичният съвет избра Комисия по избора на Ректор в състав: проф. Сергей Игнатов, д.н. – председател, проф. д-р Людмил Георгиев, зам.-председател и членове: проф. д-р Магдалена Елчинова, доц. д-р Юлияна Гълъбинова, доц. д-р Маргарита Станкова и доц. д-р Кристиян Хаджиев. Съгласно Правилника за устройството и дейността на НБУ процедурата по избор на Ректор предвижда провеждане на Разширен академичен съвет, който да обсъди доклад на Комисията по избор за постъпилите номинации. Разширеният академичен съвет ще се проведе на 28 май 2020 г.

Процедурата за избор на ректор на НБУ е уредена в Правилника за устройството и дейността в чл. 30, 31, 32, 34 и 35.