Новини

magistarki_678x410_crop_478b24840a rektori_678x410_crop_478b24840a
30.06.2015 11:48
Новини

Защити за двойни дипломи

На 25 юни в гр. Москва, Русия защитиха магистърските си тези първите абсолвенти на съвместната магистърска програма на Нов български университет и Московския държавен лингвистичен университет www.linguanet.ru " Управление на туризма" Олга Меншова и Инна Серова. В изпитната комисията от страна на НБУ участва заместник-ректора по учебната работа доц. д-р Марин Маринов.


Тази магистърска програма е първата програма на НБУ с чужд университет с възможността студентите да получат две дипломи, с които да се реализират на пазара на труда в България и чужбина.