facebook

Актуално

fr01_678x410_crop_478b24840a fr02_678x410_crop_478b24840a fr03_678x410_crop_478b24840a fr04_678x410_crop_478b24840a fr05_678x410_crop_478b24840a fr00_678x410_crop_478b24840a fr06_678x410_crop_478b24840a fr07_678x410_crop_478b24840a fr08_678x410_crop_478b24840a fr09_678x410_crop_478b24840a fr10_678x410_crop_478b24840a fr11_678x410_crop_478b24840a
15.10.2019 11:11
Актуално в НБУ

Франкофонският център за академични постижения на Нов български университет с ново международно признание

Д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонският център за академични постижения в НБУ, бе единствения представител на университетската франкофония в България по време на двудневния Форум „#ACTIF - Action pour l’#innovation #francophone“ (АКТИВ - Действие за франкофонска иновация), който се проведе на 8 и 9 октомври 2019 г. в Букурещ, в централата на Университетската агенция на Франкофонията (УАФ/AUF) в Централна и Източна Европа. 






Основна цел на Форума бе да стимулира дискусия, обмен на идеи и добри практики, сътрудничество и общи регионални проекти, под формата на широкомащабни консорциуми, свързани с Общите цели за устойчиво развитие на ООН и по-специално – да изгради платформа от социално отговорни висши учебни заведения, в подкрепа на социално-екологичния преход на обществата, посредством управленски, административни и образователни иновации в сферата на висшето образование.





В събитието взеха участие представители на 12 държави (Албания, Армения, България, Грузия, Молдова, Полша, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Украйна, Унгария, Франция и Хърватска) и на 13 университета от Източна Европа и Кавказкия регион. В рамките на Форума, представители на академичната франкофония в региона се обединиха около общ проект за гражданско възпитание и образование в университетите, предназначен за преподаватели и студенти.





Форумът бе организиран от регионалната дирекция на Университетската агенция на Франкофонията в Централна и Източна Европа (DRECO) в партньорство с университета Париж- Дофин. Събитието бе открито от проф. Мохамед Кетата, директор на DRECO, който подчерта необходимостта от мащабни съвместни проекти в най-обширния – като територия и като брой на университетите –членове – франкофонски регион в света. 
Университетската агенция на Франкофонията (УАФ/AUF) е международна организация. В рамките на институционалната франкофония УАФ развива дейност изключително в областта на висшето образование и научните изследвания. Нейна цел е развитието на сътрудничество и солидарност между работещите с френски език висши учебни заведения по света. Наред с това УАФ е и асоциация, която наброява почти 800 члена (университети, институти, научно-изследователски центрове), избрали преподаването на френски език, от всички континенти, в близо 100 държави, 60 от които страни-членки на Международната организация на Франкофонията (OIF). Като такава тя представлява уникална мрежа от партньорства, имащи за цел изграждането и консолидирането на франкофонско научно пространство.




Участието на Франкофонският център за академични постижения в НБУ като представител на академичната франкофония в България е поредно международно признание за качеството и видимостта на дейностите на Центъра, както и на отзвука им на регионално ниво. Франкофонският център в НБУ е създаден през 2015 г. по инициатива на председателя на Настоятелството на НБУ, с финансовата и логистична подкрепа на Регионалната дирекция на Франкофонията в Централна и Източна Европа. От създаването си досега, Центърът е организирал и инициирал повече от 50 събития с научен, изследователски, образователен и институционален характер, в партньорство с водещите актьори на Франкофонията в страната и региона – Посолство на Р Франция в България, Регионална агенция на Франкофонията в Централна и Източна Европа, Френски институт – София, с представители на академичната и изследователска общност от Алжир, Виетнам, Германия, Камерун, Ливан, Полша, Румъния, Сърбия, Франция и др., както и с франкофонските центрове на водещите франкофонски университети в страната – СУ „Св. Климент Охридски“, Висшето франкофонско училище за администрация и управление (ESFAM), Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и др. 





Сред големите проекти на Центъра са международната франкофонска конференция „Променящият се град – проблеми, прогнози, перспективи“ (Villes en transformations – défis, (pré)visions, perspectives); поредица произведения от франкофонски автори в превод на български език, издадени от Издателството на НБУ сред които „Антология“ на Жул Мишле (2019); Международният пътуващ университет за устойчиво регионално развитие с франкофонско участие МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ (LIEU D’AVENIR); eжегодните студентски конкурси за плакат („Изкуство и Франкофония“) и за най-добра статия на франкофонска тематика в българската Уикипедия; тематични семинари и ателиета за студенти и преподаватели; Балът на франкофоните в НБУ; традиционната Франкофонска музикална вечер в НБУ и редица други.