Актуално

handsup_678x410_crop_478b24840a
25.04.2017 16:56
Актуално в НБУ

Mеждународен конкурс за печатна реклама „Hands up“

Институт по социални дейности и практики заедно с партньорите си от международния проект „Hands up - Promoting The Effective Elimination of Corporal Punishment Against Children/„Ръцете горе“ – за ефективно премахване на телесното наказание над деца“ обявява:

Конкурс за печатна реклама

Конкурсът е насочен към художници, дизайнери, рекламисти и студенти да участват със свои визии и послания на тема позитивно отношение към детето и ефективно насърчаване на отмяна на телесното наказание над деца. Целта е да се повиши осведомеността относно вредите от телесното наказание, както и да се покаже мнението на обществото по провокиращ начин.

Краен срок: 15 май 2017

Конкурсът е отворен за автори от всички националности. Допускат се до три творби от един и същи автор. Текстът в рекламата (ако има такъв) може да бъде на майчин език.
Допускат се само оригинални печатни реклами, непубликувани досега. В случай на нарушение на авторските права на други автори или институции, участникът носи цялата отговорност и следва да бъде отстранен от конкурса.

Всички получени печатни реклами ще станат част от международна онлайн изложба в края на 2017 година, част от сайта:www.handsupchildren.org

На 20. май ще бъдат обявени трите предварително избрани реклами във всяка страна на сайта на конкурса, а на 30. май ще бъдат обявени тримата победители, измежду участниците от всички страни, избрани от международно жури.

В България десет избрани от жури творби (включващи предварително избраните три) ще участват в изложба на 30.05.2017г., организирана от Институт по социални дейности и практики в Галерия 2.0 (www.gallery20.eu), София.

Резултатите ще бъдат обявени на www.handsupchildren.org и сайта на ИСДП : www.sapibg.org

Журито за България включва:
гл. асистент д-р Иво Попов – преподавател в департамент „Дизайн“, Нов български университет, член на Съюза на художниците, член и съучредител на Камарата на дизайнерите в България, собственик на „Студио за реклама и дизайн – Идея Нова“ ЕООД.

Цветомир Асенов – художник – живопис, педагог, редовен участник в Салона на независимите художници в Гран Пале, чрез Асоциацията на независимите художници.

Рени Ананиева – маркетинг мениджър в „Лактима Балкан“ (http://www.lactima.bg/)

Борислава Гицова – експерт „Правосъдие и социални услуги“ в ИСДП, ръководител на проекти, свързани с превенция на насилието над деца и юноши.

Критерии за оценяване:
Креативност, иновация, въздействие, дизайн, копирайтинг, забележителност.

Международна награда:
Първo място: 250 евро
Второ място: 100 евро
Трето място: 50 евро

Изисквания към материалите:
2 прикачени файла (така че авторът да остане анонимен):
Файл 1: Име, адрес, държава, имейл и телефонен номер. Кратка информация за участника. Заглавие на приложените печатни реклами.
Файл 2: Финалната творба да е в един от посочените формати:
- PDF формат, размер Din A / 4, 72 dpi резолюция
- Висока резолюция (.JPEG файл), 5MB максимум, RGB режим, най-дългата страна трябва да бъде между 2400 - 4800 пиксела.

Изпращайте материалите на:
sapi@handsupchildren.org
относно: Конкурс за печатна реклама на Hands up

Краен срок: 15 май 2017

Всички участници дават своето разрешение на комисията от всяка страна да използва всички или част от техните произведения в печатни, електронни медии или продукти.
Участието в този конкурс предполага пълно приемане и съгласие с тези условия.

for English press here: http://www.handsupchildren.org/en/page?id=87

Проектът „Hands up“ се финансира от Европейката комисия, програма „Права, равенство и гражданство“. (JUST/2015/RD AP/AG/CORP4000009182)


For English press here: http://www.handsupchildren.org/en/new?id=23