facebook

Актуално

uchastie_678x410_crop_478b24840a
04.10.2016 15:42
Актуално в НБУ

Отворена покана за участие в проект

 

                                         


Съвместният проект на Фондация РискМонитор и Нов български университет “Независим студентски мониторинг на институции в секторите правосъдие и вътрешен ред” набира участници студенти!

Проектът цели да подпомогне независимото студентско наблюдение, анализ и оценка (т. нар. мониторинг) на държавни институции в сферата вътрешен ред и сигурност, както и да
създаде модул за бъдеща студентска практика по мониторинг.

Предмет на проекта

Проектът се реализира в две фази.
В първите 3 месеца ще бъдат организирани 4 тематични двудневни семинара в НБУ с избраните участници, чиято цел е да предоставят базисни знания относно институциите, които ще бъдат подложени на оценка (Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция “Национална сигурност”, Държавна агенция “Разузнаване”, Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура за дела за организирана престъпност, Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество).

След провеждането на предварителното обучение, участниците ще трябва да разработят в екип, в рамките на 3 месеца, индивидуална оценка/доклад на избраните от тях институции. В края на инициативата резултатите от наблюдението, които ще бъдат публично представени в по-широка университетска среда (април-май 2017г).

Профил на участниците

Ако сте:

  • Студент, редовно обучение, (бакалавърска, магистърска програма) от департаментите на НБУ: право, политически науки, национална и международна сигурност, антропология, история. 
  • Имате интерес към сектора за сигурност и неговите институции;
  • Искате да изградите умения в осъществяването на независимо наблюдение и оценка на държавни структури;

Можете да подадете своята кандидатура за участие в проекта. Заинтересованите кандидати трябва да изпратят автобиография и попълнена анкетна карта до 15 октомври 2016 г. на ел. адрес rada@riskmonitor.bg С подбрани кандидати ще бъде проведено събеседване.

За участието си в проекта и след представяне на мониторингов доклад, студентите ще получат кредити за самостоятелна работа или стаж по договорка с директорите на съответните програми.


Проектът се финансира от Програмата за студентски иновации на Институт Отворено общество (studentsinnovations.bg).