facebook

Актуално

img-0004_678x410_crop_478b24840a
04.10.2016 15:38
Актуално в НБУ

Съвместен проект на Нов български университет и Фондация Програма достъп до информация

„Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма” набира участници – студенти в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“Достъпът до информация е основно човешко право, необходимо за упражняването на други човешки права.

Всеки има право на достъп до информация, създавана и съхранявана от публичните институции.

Информацията е сила, ключ и защита.

Информацията е кислородът на демокрацията.

Кандидатствайте за практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“, който Фондация Програма достъп до информация организира съвместно с Нов български университет.

Двама от преминалите успешно курса ще имат възможност за стаж в ПДИ.

Изпратете мотивационно писмо до 15 октомври 2016 г. на echristova@nbu.bg с тема на имейла „ПДИ програма“ (subject: PDI programa)

За кого е този курс

Студенти в бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ и магистърски програми „Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи“, „Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)“ и „Международни бизнес комуникации (на английски език)“ в Нов български университет. Студентите следва да са в 1-7 семестър на бакалавърските или 1-3 семестър на магистърските програми. Допускат се и студенти със записан дипломантски семестър.

Ако искате

 • да разберете какви са правата ви като граждани да търсите, получавате и разпространявате информация;
 • да научите как Законът за достъп до обществена информация се използва за журналистически разследвания, в кампании за обществени каузи и за постигане на прозрачно и открито управление;
 • да узнаете за най-значимите и довели до промяна журналистически разследвания, проведени с помощта наЗакона за достъп до обществена информация;
 • да придобиете нови знания и умения;
 • да се усъвършенствате в известна и уважавана организация.


Фондация Програма достъп до информация (http://www.aip-bg.org/) е неправителствена организация, създадена през 1996 г. в София и вече двадесет години следва неотклонно мисията си да спомага за упражняването на правото на информация.


ПДИ провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация.

Основните дейности на организацията са:

 • Наблюдение на законодателството за свобода на информацията в България и участие в дебатите за неговото съответствие с международните стандарти;
 • Работа с журналистическа мрежа в 27 града в страната за наблюдение на практиките за достъп до информация и даване препоръки за усъвършенстването им;
 • Специални проучвания за състоянието на достъпа до информация; http://www.aip-bg.org/surveys/;
 • Правна помощ в индивидуални случаи, свързани с правото на информация - повече от 5500 досега;
 • Подкрепа на журналистически разследвания по обществено значими теми и специализирана страница Достъп до информация и журналистически разследвания: http://www.ati-journalists.net/;
 • Разяснителни кампании за правото на достъп до информация; 
 • Работни срещи, семинари и конференции по проблемите на достъпа до информация; 
 • Специализирани обучения по свобода на информацията за държавни и общински служители, журналисти и неправителствени организации;
 • Активна работа в международна мрежа на организации – застъпници за свобода на информацията: Freedom of Information Advocates Network.


Резултатите от работата на ПДИ са:

 • Граждански одит на активната прозрачност на институциите в България; http://www.aip-bg.org/surveys/2016_година/103424/;
 • Годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България: http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/; 
 • Над 400 успешни съдебни дела за достъп до обществена информация;
 • 600 обучения по проблемите на достъпа до информация с над 14 000 държавни служители, представители на НПО, журналисти и студенти;
 • Наръчници и филми за упражняване на правото на достъп до информация, както и печатни издания, разясняващи отделни аспекти в законодателството за достъп до обществена информация; 
 • Електронен месечен бюлетин, отразяващ местни и международни новини в областта на достъпа до информация: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/; 
 • Годишни церемонии по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация по повод 28 септември – Международният ден на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/.


Курсът и стажът се провеждат в рамките на Програма за подкрепа на студентски иновации, подкрепена от Институт „Отворено общество“ – София, и провеждана от ПДИ и НБУ.