facebook

Събития

p3455359-copy_678x410_crop_478b24840a
24.11.2023 17:00
Събития

20 години департамент „Национална и международна сигурност“ – развитие, новаторство, устойчивост“

Корпус 1, зала 310Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Водещ:
доц. Тодор Коларов, д.н. – ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Участници:
Представители на Ръководството на НБУ, основателите на департамента (доайени), щатни и хонорувани преподаватели, студенти и алумни, партньори и съмишленици


По случай 20 годишнината на департамент „Национална и международна сигурност“, ще се проведе официален прием, чиято цел е да обедини общността на департамента от и извън НБУ, за да бъдат синтезирани основните постигнати резултати и ползи от дейността му. Стремежът е да се предостави възможност за обсъждане на развитието на департамента в средносрочен и дългосрочен план, да се очертаят стратегическите цели пред него, да се набележат ключови предизвикателства, рискове и заплахи, да се търсят адекватни, иновативни и устойчиви решения.


Сред основателите и доайените на департамент „Национална и международна сигурност“ са проф. д-р Христо Георгиев (дългогодишен ръководител на департамента), проф. Димитър Йончев, д.н., проф. Георги Бахчеванов, д.н.