Събития

haker_678x410_crop_478b24840a
14.04.2019 10:00
Събития

Четвърто междууниверситетско състезание по програмиране

HacherRank

Организатор:
департамент „Информатика“

Участници:
студенти от български университети

Организационен комитет: проф. д-р Красимир Манев (председател), доц. д-р Николай Киров, доц. д-р Петя Асенова, гл. ас. д-р Стоян Боев, гл. ас. д-р Марияна Райкова-Соколова.