Събития

izbrano-homo-faber-31_678x410_crop_478b24840a
31.03.2021 16:30
Събития

Читателски клуб на НБУ: Разговор за „Хомо фабер“ от Макс Фриш

Онлайн
Meeting ID 831 2416 8056
Passcode 254407Организатори:
Център за книгата и департамент „Нова българистика“


Водещи:
проф. Пламен Дойнов, д.н.
доц. д-р Йордан Ефтимов
доц. д-р Морис Фадел


 „Хомо фабер“  /1957/ е култов и неостаряващ роман на Макс Фриш. Основна тема в него е митът за „модерния човек“. Инженер Валтер Фабер е технократ, homo faber /произвеждащ човек/, който се стреми да подчини живота и съзнанието си на принципите на електронноизчислителната машина, която „превъзхожда всеки човешки мозък, понеже не преживява нищо, не познава нито страха, нито надеждата, които да й попречат... “. Но ето че „електронното съзнание“ на Валтер Фабер не съумява „да изчисли" неговото бъдеще, защото вложените в машината на разума му данни са погрешни... Срещайки случайно дъщеря си Сабет, той бавно и мъчително започва своето „пътуване към себе си“, „завръщане“ към изгубения рай на човешката общност, на благодатната спойка с природата и себеподобните... Колкото и да се утешава с теорията на вероятностите, той неволно унищожава един млад живот, все пак завещавайки на читателя стремежа си към човечност...