facebook

Събития

history-web_678x410_crop_478b24840a
22.09.2015 10:00
Събития

Цивилизационни диалози

Кръгла маса „Балканите и Европа. История на съвременните проблеми“

Творческата база на НБУ в гр. Созопол

Организатор:
департамент „История“

Участници:
преподаватели от Нов български университет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Американски университет, учени от Институт за балканистика при БАН, Институт за исторически изследвания при БАН, Научен архив при БАН, докторанти и студенти на НБУ.

Специален гост:
проф. Елизабет Хотторън от Каплан Юнивърсити, Чикаго

20-23 септември 2015 г.

Предлаганата тема, в духа на следваната от департамент „История“ политика, е насочена към алтернативно изучаване и интерпретиране на историята. Тя си поставя за цел да бъдат дискутирани сблъсъците и взаимовлиянията между цивилизациите в миналото и днес. Конференцията цели да предостави възможности за един по-широк, интердисциплинарен диалог между участниците. Предвидената Кръгла маса по актуални дискусиони въпроси, дава възможност да се организира и една публична лектория, която да отговори на широкия обществен интерес по различни дискутирани теми.