Събития

jv_678x410_crop_478b24840a
16.01.2018 14:40
Събития

Департаментен семинар: Медици и немедици - с ролите си в системата „Публично здравеопазване“

Библиотека, Семинарна зала

Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Водещ:
проф. Живка Винарова, дмн

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ

Темата е за неприемливите като качество, време и участници реформи в социалната система „Публично здравеопазване“. Там предлагат свои уникални здравни услуги и дейности различни категории участници: лекари + лечители + специалисти по здравни грижи + поливалентни специалисти + езотерици + здрави, здравно заинтересовани и пациенти. Последните са новият феномен, защото от здравни лаици, те, поемайки съдбата в свои ръце, се превръщат в персонални здравни мениджъри. В киберпространството битуват с изключителна популярност здравни данни и информация от професионални и непрофесионални автори, както и т.н. „социално признато здравно знание“. Голяма част от услугите се извършват без спазване на медицински регламенти и стандарти, както и със съмнително финансиране и регулация.

Кой и защо експериментира на този здравен пазар и има ли възможности за ефективно сътрудничество между участниците ? Лекари и лечители: дует или дуел ? Много въпроси, на които търсим отговори.

Семинарът е свързан с предстоящото издаване на авторската Монография „Медицина за немедици“ , ISBN 978-619-191-409-8.