Събития

vizia-erasmus_678x410_crop_478b24840a
10.10.2019 14:40
Събития

„Дни на Еразъм“ 2019 в НБУ - EU-Self & G-Guidance

Корпус 1, Зала 405

Организатор:
департамент „Когнитивна наука и психология“

Водещ:
д-р Надя Колчева

Модератори:
д-р Галина Маркова, Know-How Center за алтернативни грижи за деца
д-р Соня Драгова

Участници:
Студенти от програмите на депратмент „Когнитивна наука и психология“, студенти, преподаватели, външни гости, интересуващи се от проекти за деца и ученици.

С това събитие НБУ се включва в общоевропейската инициатива „Дни Еразъм“ 2019. Инициативата цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в програмата. Целта на инициативата е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ в рамките на няколко предварително определени дни, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата. Департамент „Когнитивна наука и психология“ на НБУ се включва в инициативата с представянето на два проекта, които са одобрени и стартират - 2019-1-BG01KA201-062593 "Social and emotional skills development in early childhood education and care in Europe" (EU-SELF) и 2019-1-PT01-KA201-061342 "Gamified career guidance: promoting meaningful and participative career construction and vocational development through a gamified digital platform" (G-Guidance).

Д-р Надя Колчева, автор и ръководител на проект EU-SELF и координатор на проект G-Guidance

Д-р Галина Маркова и д-р Соня Драгова - експерти и участници в проектите.