Събития

web6_678x410_crop_478b24840a
27.10.2015 14:40
Събития

Добив на уран и преработка на отровни концентрати в Намибия – за или против?

Дебат с чуждестранен дискутант

Корпус 2, зала 407

Организатор:
департамент „Природни науки“

Съорганизатор:
Екологично сдружение „За Земята“
Лаборатория по гемология към БФ

Лектор:
Бертхен Кохс, директор на „Earthlife Namibia“,
Генади Кондарев, експерт „За Земята“,
Кристиян Найденов, експерт „За Земята“, 
Даниел Попов, експерт „За Земята“,
проф. Рангел Гюров, д.н., департамент „Природни науки“,
гл. ас. д-р Биляна Костова, директор на Лаборатория по гемология

Модератор:
доц. д-р Ралица Берберова, и.д. ръководител на департамент „Природни науки“

Участници:
студенти от бакалавърските и магистърски програми към департамент „Природни науки“ и ученици от елитни столични училища

Основна тема в дебата ще бъде добивът на уран в защитения парк „Namib Naukluft“ и влиянието му върху околната среда и човека.

Г-жа Бертхен Кохс е директор на „Earthlife Namibia“. По образование е химик. Работила е във Ветеринарната служба към Министерство на земеделието в Намибия и е била изследовател в токсикологична и епидемиологична лаборатории към тази институция, а също така и в клинична диагностична лаборатория в Южна Африка.