Събития

books3_678x410_crop_478b24840a
13.12.2017 11:30
Събития

Докторантски семинар „Обсъждане на етапа от докторските тези“

Докторантски семинар на „Германски езици (английски и немски език)“ и ДП „Теория и практика на превода“

Библиотека, Зала за екипна работа

Организатор:
департамент „Романистика и германистика“

Водещ:
проф. Мария Грозева, д.ф.н.

Участници:
научни ръководители: доц. д-р Нели Раданова, доц. д-р Борис Наймушин, проф. д-р Дияна Янкова, доц. д-р Елена Тарашева и докторанти

На срещата докторантите ще представят отчет за извършената работа през семестъра.