Събития

1377184_678x410_crop_478b24840a
29.10.2019 14:30
Събития

Движи се малко и ще загубиш много!

Информационна среща със студенти на НБУ

Корпус 2, Зала 404

Организатори:
Фондация „Проджекта“
Департамент „Здравеопазване и социална работа“

Лектор:
Теменужка Николова, Фондация „Проджекта“

Участници:
Студенти на НБУ

Информационната среща цели създаване на социално отговорно поведение сред юношите и младежите за насърчаване на здравословен начин на живот, чрез намаляване на негативните нагласи и преодоляване на съществуващите нездравословни стереотипи във връзка със заболявания, предизвикани от липсата на физическа активност  сред младото поколение на територията на страната.

С изпълнението на проекта Фондация „Проджекта“ цели да активизира социално отговорно поведение сред подрастващите, вкл. сред уязвими групи от тях, чрез провокиране на интерес и участие в различни съвместни инициативи под общото мото: Движи се малко и ще загубиш много! (килограми, средства, време, приятели, в т.ч. различни форми на зависимости и прояви на агресия). Чрез предоставянето на възможности за обучение, вкл. чрез подхода „Връстници обучават връстници“, организирането на поредица от обществени събития с регионален характер и провеждането на широкомащабна публична информационна кампания, проектът ще допринесе за повишаване знанията и уменията на младите хора за водене на здравословен начин на живот, безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики.