facebook

Събития

aristotle-cover_678x410_crop_478b24840a
27.04.2016 18:00
Събития

Етика и поезия

Общоуниверситетски семинар „Аристотел: Никомахова етика“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
департамент „Философия и социология“

Водещ:
доц. д-р Невена Панова

Участници:
проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Димитър Вацов и гл. ас. д-р Христо Гьошев

Общоуниверситеският семинар „Аристотел: Никомахова етика“  се провежда през сряда вечер от 18:00 часа и представлява лекция по определена тема с обща дискусия.