facebook

Събития

dechko-svilenov_678x410_crop_478b24840a
17.03.2015 18:45
Събития

Еволюция или сътворение

Научен дебат

Корпус 2, зала 110

 

Организатор:
Студентски съвет

 

Водещи:
доц. Георги Милошев - Ръководител на Лаборатория по молекулярна генетика към БАН,
проф. д-р Дечко Свиленов, учен от БАН, лекар и богослов

 

Модератор:
Камен Красимиров Каменов – студент в програма „Право“

 

Доцент Георги Милошев - Ръководител на Лаборатория по молекулярна генетика към БАН.
Завършил е Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по Молекулярна биология, специалност Генетика. Още по време на магистратурата си започва работа в Института по Молекулярна биология на БАН – София, където работи и до днес.
През 1994 г. защитава докторска дисертация на епигенетична и молекулярно-генетична тема. Понастоящем е доцент и ръководител на Лаборатория по молекулярна генетика към ИМБ – БАН. Доц. Милошев е работил като гост-учен в лаборатории по Молекулярна биология във Великобритания и САЩ. Понастоящем е хоноруван преподавател по Клетъчна и молекулярна биология в Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гост-лектор в Медицинкси университет - София и Медицински университет - Пловдив. Автор е на над 50 научни публикации в реферирани научни списания в чужбина и у нас. Популяризира научните постижения чрез лекции, научно-популярни статии и чести участия в медиите.

 

Проф. д-р Дечко Свиленов е роден на 29 октомври 1941 г. След като завършва Софийската духовна семинария и Медицинската академия в София, в началото на 70-те години, емигрира в Германия. Там прави медицинска кариера като патолог. Връща се в родината след промените през 1989 г., когато това става възможно за емигрантите, и основава фондация „Приятели на България“.

 


36 години се занимава с научно-изследователска работа в областта на патологията към БАН; работил е и в Университета на Улм, Германия; Професор е по патология, както и по апологетика и етика. Бил е консултант по религиозните въпроси в Министерството на образованието. Изнасял е множество доклади в българското НС, но също и в Американския конгрес и Германския бундестаг. Съосновател на Българското сдружение на християните-бизнесмени.

 

Въпросите върху които ще се води дебата са следните:

1. Мутациите на ДНК и РНК, водят ли до появата на нови видове?
2. Генетичният код – претърпял ли е някакви промени?
3. Мутацията не е основен генератор за появата на „нови биологични видове“.
4. Има ли преходни звена между hominid и homo sapiens?
5. На каква възраст е планетата Земя?
6. Естественият отбор- механизъм за оцеляване или механизъм за произвеждане на нови видове.

 

Участниците в дебата ще използват научният метод за доказване на тезите си.

Темата е избрана в отговор на проявен интерес от студенти на НБУ.

Камен Красимиров Каменов – студент в програма „Право“ на НБУ. Член на Академичния съвет към НБУ. Председател на Студентски съвет към НБУ с мандат 2014 -2015 година. Представител на Студентски съвет към НБУ в НПСС.