facebook

Събития

339104171-1525124257897152-201281943998800491-n_678x410_crop_478b24840a
01.06.2023 15:00
Събития

Фотоизложба „През моите и твоите очи“

Корпус 2, зала 304


Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“


Лектори:
Цветан Спасов – ОПРЧР – главен директор
доц. д-р Маргарита Станкова


Модератори:
доц. д-р Полина Михова
Милена Кънчева - координатор на гражданско движение „Помощ на лица с проблеми в развитието“

Участници:
студенти и преподаватели


Фотоизложбата „През моите и твоите очи“ ще гостува в Нов български университет в периода от 31 май - 16 юни 2023 г. Фотографиите са дело на аутистичната личност Севдалин Тлаченски и неговия ментор Александър Николов. Фотографиите им оживяват в думите на пет поколения български автори – Анастасия Стоева, Константин Трендафилов (Папи Ханс), Мария Донева, Кристин Димитрова и Петър Чухов.


Инициативата се реализира съвместно с:

  • Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"

Участници в събитието ще бъдат:

  • студенти от БП „Логопедия“, Майнър-програма (втора специалност) „Логопедия“, БП „Психология“, МП „Езикова и речева патология“;
  • преподаватели и студенти, участници в Системата за тюторство на НБУ;

По време на откриването е предвидена кратка лекция на тема Аутизъм съпроводена от видеоразказ „20% шанс“. Предвидена е и дискусия относно осведомеността, толерантността и емпатията към хората с нарушения от аутистичния спектър.

Вярваме, че посредством тази инициатива ще бъдем полезни, както на студентската, така и на академичната общности в Нов български университет.


 

Стиховете към изложбата могат да бъдат чути в изпълнение на актьора Мариан Маринов и са качени с QR – код на паната на изложбата. Те имат и английски вариант в превод от поета, преводача и преподавателя Том Филипс.

 

 

 

С реализирането на мобилната изложба бе отбелязан 2 април - Световен ден за информираността за аутизма. Експозицията ще отвори пространство за разговор за пътя, който аутистичните личности извървяват от детската градина и приобщаващото образование до реализирането на пазара на труда и приемането им от обществото. Тя е създадена от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) към Министерство на труда и социалната политика и разказва за хора от аутистичния спектър, чиито девиз е „Да си различен е привилегия голяма“.

Официално, изложбата бе открита в Столичната библиотека в периода от 30 март до 12 април 2023 г, след което предстои гостуване и в УНСС, и др.