facebook

Събития

nbu-screen_678x410_crop_478b24840a
20.11.2023 18:30
Събития

HR: Rush for Practice at NBU part one – съвместна инициатива на Българската асоциация за управление на хора, стартъп компания за софтуер Pleggi и Нов български университет

Корпус 1, АулаОрганизатори:
Центърът за кариерно развитие на НБУ,
Българска асоциация за управление на хора,
стартъп компания Pleggi LTD.


Водещи:
Цветелин Николов, Co-Founder and Business Development at Pleggi LTD;
Детелина Смилкова, председател на УС на БАУХ;
Полина Господинова, Изпълнителен директор на БАУХ;
Представители на бизнес компании;Участници:
студенти и преподаватели на НБУ


Съвместната инициатива в областта на управлението на човешкия капитал е с продължителност един месец. Стартира с представяне на регламента за участие в състезанието за студенти и запознаване с работодателите, продължава със сформирането на екипи от по двама студенти и изпълнение на конкретна задача под ръководството на ментор: „Предварителен подбор на кадри за реални отворени позиции, използвайки професионално дигитално HR решение за оценка на потенциала на кандидатите за работа от поколения Y и Z - Pleggi“. Инициативата завършва с представяне на резултатите от подбора, оценка на труда им от работодателите и награждаване на най-успешните екипи от студенти. Тази инициатива дава възможност на студентите да се срещнат с представители на бизнес организации, да разберат практиките по изпълнение на функциите по УЧР, да участват в реален процес по подбор на таланти като работодатели или кандидати за работа, да придобият нови умения в областта на УЧР, да оценят своя потенциал и готовност за работа на конкретна позиция, стъпвайки на установени във времето научни методологии (психометрия, невро науки), съвременни технологии (Machine Learning, Big Data) и игровизация. Освен, че ще се вживеят в ролята на специалиста по подбор, студентите ще имат възможност да разберат, как да оценят потенциала си и да надградят стандартното си CV, така че да предизвикат интереса на работодателите. Опитът, натрупан по време на инициативата, ще осигури конкурентно предимство на всеки студент при реализация му на пазара на труда.