facebook

Събития

p1155472_678x410_crop_478b24840a
23.04.2024 11:30
Събития

Информационна среща-дискусия „Виждаш ли ме“ – художествен конкурс свързан с трафика на хора

Галерия УниАрт


Организатор:
департамент „Изящни изкуства“

Водещ:
Ернеста Русева (старши експерт на Секретариат на Националната комисия за борба с трафика на хора)

Модератор:
доц. д-р Калина Христова (ръководител на департамент „Изящни изкуства“)


Участници:
Студенти от програмите по изкуства в НБУ

Събитието ще протече под формата на среща-дискусия, която има за цел да с цел повишаване на чувствителността по темата и въвличането на студентите като участници в творчески конкурс на тема „Трафик на хора“

 

Трафикът на хора е свързан с набирането, превоза, посрещането и настаняването на хора със сила, измама или заблуда с цел възползването от тях за реализиране на печалба.

 

Всяка година страните в ЕС отчитат над 7000 жертви на трафик на хора. Реалните числа могат да бъдат много по-големи, тъй като се смята, че много от случаите остават незабелязани от властите.

Мнозинството от регистрираните жертви са жени и момичета, но расте броят на мъжете, които оказват принудителен труд.

 

Ернеста Русева-Христова е дългогодишен експерт в секретариата на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). Първоначално се радва на възможността да се занимава основно с комуникациите в администрацията, с връзките с обществеността, превенционните кампании, организацията на международни и национални събития за обмен на опит и практики в областта, институционалната идентичност, обучението на доброволци и др. С течение на времето и натрупания опит, а и като независима подредба на обстоятелствата, се налага да навлезе в дълбините и на другите аспекти, част от ангажиментите на секретариата в прилагането на националните политики за противодействие на трафика на хора и закрила на пострадалите от престъплението. Ернеста има предходен опит в организацията и популяризирането на големи музикални събития, а професионалният ѝ път някак си винаги остава свързан с различните форми на комуникация и реклама, без това да е целенасочено. Завършва „Романистика“ в Нов български университет. А няколко стъпки и доста години време я делят от дипломирането на втората ѝ специалност в същия университет – „Анимационно кино“, която с вече бившите си състуденти и настоящи приятели, единодушно определят като една чудесна школа за човещина, която си заслужава времето сама по себе си. Осъзнаването на значимостта в постоянството на действията за разрешаване на редица социални проблеми и подобряването на ситуацията, в която различни хора се намират, е мотивиращият фактор, който следва да е определящ за всеки професионалист или доброволец, независимо дали принадлежи към институция или неправителствена организация. Националните политики за противодействие на трафика на хора следват международните и европейски стандарти, регулирани са в добре изградена институционална и правна рамка. Какво се получава, когато тези политики следва да се приложат на практика? Какви са добрите примери за партньорство между публичния и гражданския сектор? Достатъчно широко отражение ли намира темата в публичното пространство? По тези и други въпроси Ернеста ще сподели своя опит, в търсене на отговори дори сама за себе си.