facebook

Събития

pexels-stanley-morales-1454360_678x410_crop_478b24840a
28.11.2022 10:00
Събития

Интегриран учебен тур и практика

Ресурсен потенциал на дестинация Банско: добри практики в управлението на туризма, туристическите обекти и организирането на събития в региона.

Банско – хотел „Белведере Холидей Клуб“


Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Водещ:
доц. д-р Милена Караилиева - Ръководител
Практика ВUTB 602 (90 ч.): Анализ и оценка на конкурентоспособността в туризма

Модератори:
доц. д-р Соня Алексиева
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Теодора РизоваУчастници:
студенти от БП „Управление на туризма“ V и I семестър


Провеждането на учебната практика и тур в извънаудиторна среда (туристическа дестинация) акцентира върху практико-приложните аспекти на програмите и предоставя възможност за конкретна ангажираност на студентите в учебния процес и тяхното мотивиране за бъдещата им реализация, проучвайки добрите практики в туризма на мезо (регионално развитие на равнище дестинация) и микро равнище (хотелиерска, ресторантьорска, туристическа агенция/туроператор) чрез проучване и сравняване на данни и факти от туризма в множество туристически обекти по определени критерии и показатели за оценка на конкурентоспособоността за съответната туристическа дейност във връзка с изучаваните курсове.