Събития

abbta_678x410_crop_478b24840a
26.10.2015 14:40
Събития

Интегриране на корпоративна социална отговорност в професионалното образование и обучение в туристическата индустрия

Лекция на екип на ABTTA

Корпус 2, зала 304

Организатор:
департамент „Бизнес администрация“

Представяне и дискутиране на водещата система за управление и сертифициране на устойчива туристическа дейност TRAVELIFE в рамките на Европейския проект SUSTOUR

Водещ:
доц. д-р Соня Алексиева

Участници:
Мая Филипова, Изпълнителен секретар на АБТТА
външни гости - експерти от ABTTA,

Участници:
студенти от БП „Туризъм“ 

Всяка учебна година НБУ и дългогодишните ни партньори от АБТТА, с които НБУ има подписан договор за сътрудничество, организират публични лекции, дискусии, посещения и др. в рамките на традиционното ни партньорство. В предстоящата лекция ще бъде представен Европейския проект SUSTOUR - „Интегриране на корпоративна социална отговорност в професионалното образование и обучение в туристическата индустрия“.

ABTTA ще запознае студентите по туризъм с водещата система за управление и сертифициране на устойчива туристическа дейност TRAVELIFE. Дискусионният формат на събитието дава възможност студентите от БП „Туризъм“ да обсъдят с гостите на НБУ различни гледни точки. Резултатите от форума ще бъдат публикувани в онлайн издание на НБУ.

В сайта на департаментите се качва информация за събитието и се отразява в специализирана медия по туризъм.

Външните лектори са водещи експерти в туризма и практиката на туристическата индустрия.