facebook

Събития

exposition3-dprinting-vision2-landscape_678x410_crop_478b24840a
28.02.2023 10:00
Събития

Изложба „3D печатът в науката и изкуството“

Корпус 1, Централно фоайеОрганизатор:
департамент „Телекомуникации“Водещ преподавател:
гл. ас. д-р Йоана Иванова


Участници:
Студенти от бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии“ (6-ти и 7-ми семестър)

Целта на изложбата е да бъдат представени 3D отпечатани авторски модели на студенти и техния преподавател гл. ас. д-р Йоана Иванова в следните секции:

  • Телекомуникационни устройства и технически детайли;
  • Обекти от космическата инфраструктура;
  • Културно-историческо наследство;
  • Настолни игри.

 

Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността главен асистент към департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г. Дисертационния си труд в областта на Автоматизираните системи за обработка на информация и управление защитава през 2020 г. във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Магистърската си степен по специалност „Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната“ придобива във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ през периода 2012-2013 г., където защитава дипломна работа на тема „Приложения на мултимедийните технологии в информационните системи на сигурността и отбраната“.

Като специалист по Компютърна графика, д-р Йоана Иванова владее на професионално ниво софтуерни продукти за 2D/3D компютърна графика, включително инженерна графика, предпечатна подготовка, анимация и видео обработка за приложение в инженерната сфера и дигиталните изкуства.