facebook

Събития

untitled-1-recovered_678x410_crop_478b24840a
18.04.2023 14:00
Събития

Изложба „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“

Алея пред АулатаОрганизатори:
Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности, НБУ
Столична община

 

Модератори:
доц. д-р Екатерина Тодорова - ръководител на Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности на НБУ
Анна Стойкова - общински съветник и председател на Консултативния съвет за прилагане на закона за българския жестов език в Столична община

 

Участници:
студенти, преподаватели, представители на Столична община, неправителствени организации

 

Изложбата е организирана от Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности и Столична община и има за цел да представи добрите практики в комуникацията и административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани. Инициативата цели да ангажира младите хора с темата и с различни социални каузи, както и да приобщи глухите и сляпо-глухите студенти.