Събития

estanev_678x410_crop_478b24840a
18.12.2017 09:00
Събития

Изложба „Емилиян Станев в библиотечните колекции на Нов български университет“

Изложба от книги и списания (18 декември - 05 януари 2018 г.)

Библиотека, I етаж

Организатор:
Библиотека

Изложбата от книги и статии има за цел да представи присъствието на българския писател Емилиян Станев в колекциите на Библиотеката на НБУ.

Тя е съпътстващо събитие на международен научен семинар „Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури“, който ще се проведе на 19 декември 2017 г. в галерия УниАрт от 16.20 ч.

Съставен е библиографски указател, състоящ се 48 описания на книги и статии. Прегледан е библиотечният каталог на Нов български университет и база данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), съдържаща научни периодични издания в областта на хуманитарните и социални науки от и за Централна и Източна Европа.