Събития

hud-ex_678x410_crop_478b24840a
26.02.2018 10:00
Събития

Изложба „Художествени експерименти“ – II част

26.02 – 06.03.2018 г.

Корпус 1, етаж 3 – коридорно пространство

Организатор:
департамент „Изящни изкуства“

Ръководител:
доц. д-р Константин Вълчев

Куратор:
Габриела Тончева (докторант)

Участници:
студенти от курс GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство 


Изложбата „Художествени експерименти“ – II част разкрива практически придобитите теоретични познания от студентите по време на курса GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство.

Посредством основни тенденции и практики свързани със съвременните изразни средства в изкуството и чрез употребата на различни медии, студентите разгръщат своята представа за заобикалящия ни свят в рисунки, графики, живопис и други.