Събития

impressionism_678x410_crop_478b24840a
03.11.2020 09:00
Събития

Изложба „Импресионизмът“

3 ноември – 15 декември 2020 г.

Библиотека, II етаж

Организатор:
Библиотека

Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с художественото течение на импресионизма в изящните изкуства, музиката, литературата и киното. Повод за събитието е отбелязването през месец ноември на 180 години от рождението на две от най-известните и значими фигури, свързани с импресионистичното движение в скулптурата и живописта – Огюст Роден и Клод Моне. Те и техните съмишленици променят радикално и завинаги историята на модерното изкуство през ХIX-ХХ век, оставяйки мощен творчески и концептуален отпечатък върху процесите формиращи нейното съвременно развитие и лице.

Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги и статии от бази от данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), „Academic Search Complete“, „eBook Academic Collection“ на EBSCO, JSTOR и Science Direct.

Сред изложените документи са: „Дега“ от Жан Буре, „История на импресионизма“ от Теодор Дюре, „Гоген“ от Белинда Томсън, „Мане: Писма и разговори. Картини, писатели, гравюри и рисунки“ от Жулиет Уилсън-Баро, „Роден“ на Бернар Шампиньол, „Claude Debussy: La mer“ на Волфганг Доемлинг, „Claude Monet: life and work“ от Биргит Зейдлер, „Impresjonizm“ от Здислав Кепински, „Encyclopedie de l'impressionnisme“ от Марсел Серулаз, „Degas and New Orleans: a french impressionist in America“ от Гейл Фейгенбаум и други.