facebook

Събития

407300685-7423686534308840-1606509140612344324-n_678x410_crop_478b24840a
15.04.2024 10:00
Събития

Изложба „Контекстуални, дизайн експерименти“

Изложбените пространства на НБУ, втори корпус, пети етаж


Организатор:
департамент „Дизайн“


Ръководители:
доц. д-р Ралица Стефанова
гл. ас. д.н. Биляна Калоянова
гл. ас. д-р Руслан Лозев


Участници:
Студенти от магистърските програми на „Instituto Politécnico de Castelo Branco“ Португалия


Изложбата представя творби от резултата от лекции и уъркшоп проведени със студенти от магистърските програми от политехническия институт в Кастело бранко, Португалия. Преподавателите от департамент „Дизайн“ на НБУ доц. д-р Ралица Стефанова, гл. ас. д.н. Биляна Калоянова и гл. ас. д-р Руслан Лозев осъществиха преподавателска мобилност с програма ERASMUS+ в Кастело бранко и споделиха практически опита на НБУ в авангардните дизайн практики в академичен контекст. Поставени са трайни основи за дългосрочно академично сътрудничество в областта на дизайна между двата университета.