Събития

a-slavov_678x410_crop_478b24840a
08.01.2018 09:00
Събития

Изложба от книги „Български поети в личната библиотека на Атанас Славов“

8 – 31 януари 2018 г.

Библиотека, I етаж

Организатор:
Библиотека

Изложбата има за цел да представи присъствието на български поети в личната библиотека на Атанас Славов в Нов български университет.

Тя е съпътстващо събитие на Осми Атанас-Славови четения: „Атанас Славов и алтернативните пътища на българската поезия“, които ще се проведат на 18 януари 2018 г. в книжарницата на корпус I от 14.30 ч.

Съставен е библиографски указател, състоящ се 208 описания на книги на български и английски език. Сред включените издания са „Depths: conversation with the sea“ от Дора Габе (Торонто, 1978 г.), „Mr. Lampedusa has vanished“ от Атанас Славов (Вашингтон, 1982 г.), „Съчинения на П. К. Яворовъ: Т. 1.: Стихотворения“ (София, 1926 г.), „Земя и духъ 1921-1926 : Български балади. Песень на песните. Романтични песни“ от Теодор Траянов (София, 1941 г.), „Горски пътникъ и показалецъ“ от Георги Раковски (София, 1925 г.).