facebook

Събития

6-sense_678x410_crop_478b24840a
20.05.2024 10:00
Събития

Изложба „Шесто чувство“

20.05-03.06.2024г.

Коридорно пространство в Център по изкусва, корпус 2


Организатор:
департамент „Изящни изкуства“


Ръководител:
ас. д-р Васил Ангелов


Автор:
дипломант Владимира Топкова, студент от БП „Визуални изкуства“ модул „Графика и илюстрация“


Владимира Топкова

Дипломен проект

Графична серия в смесени техники на тема “Шесто чувство”

 

Графичната серия изследва шестте сетива (зрение, вкус, обоняние, допир, слух и интуиция) чрез комбинирането на техниките суха игра, колография и преге. Творческата интерпретация вникна както във физическия, така и във философския аспект на нашите сетивности и те се разглеждат  както през призмата на субективността, така и през общочовешкия обективизъм.