facebook

Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
31.03.2023 10:00
Събития

Изнесен междудепартаментен семинар „Развитие на учебните програми в ПН 3.7 Администрация и управление, 3.8 Икономика и 3.9 Туризъм: качество на съдържанието и инструменти при оценяването“

Конферетна зала, хотел „Петте Елемента“, Сапарева баняОрганизатори:
департамент „Администрация и управление“
департамент „Икономика“


Участници:
преподаватели и административен състав към департаменти „Администрация и управление“ и „Икономика“, административен състав към МФ, ФБО и ФДЕНО


Модератори:
проф. д-р Кристиян Хаджиев
доц. д-р Ренета Димитрова


Основната цел на семинара е усъвършенстване и развитие на бакалавърските, магистърските и докторските програми в трите посочени направления по отношение качеството на съдържанието им и прилаганите инструменти при оценяване. Приоритетни области в развитието на програмите към двата департамента са свързани с позиционирането на предлаганите програми сред кандидат-студентите и настоящите студенти; анализ, оценка и подобряване качеството на учебното съдържание; изготвяне на рекламна стратегия и повишаване конкурентоспособността и рейтинга на предлаганото обучение. Осъществяването на междудепартаментния семинар ще предостави възможност да се обменят добри практики, мнения и опит в областта на преподаването, оценяването и повишаване качеството на учебния процес. Участници в семинара по темата ще са преподавателите към департаменти „Администрация и управление“ и „Икономика“.


Семинарът се осъществява с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.