Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
29.05.2018 16:20
Събития

Южна Гърция и Балканския неолит: минали тенденции и бъдещи посоки

В рамките на семинар „Археология: открития и проблеми“

Корпус 2, зала 406

Организатор:
департамент „Археология“

Лектор:
Katerina Psimogiannou, PhD candidate, Department of Anthropology, University of Illinois at Chicago 

В миналото археологическите проучвания на територията на южна Гърция и островите в Егейско море са били значително ориентирани към изследването на по-късни археологически периоди датиращи от бронзовата до класическата епохи. Въпреки тази тенденция, в началото на 20-ти век в северните райони на страната се правят първите открития свързани с неолитизацията и появата на първите земеделските селища в Югоизточна Европа. Това дава тласък на развитието на един друг тип изследвания свързани с изучаването на праисторията и социалните процеси, които протичат по това време в района от еволюционна гледна точка и впоследствие дава начало на третиране на периода, като „различен“ по отношение на последващата го бронзова епоха. Последната до този момент, традиционно е обслужвала идеята за националните и етническите връзки на по-ранните епохи с класическото минало, както и понятието за гръцката идентичност като цяло в южната част на Гърция. Тази презентация има за цел да запознае аудиторията с някои теоретични и практически тенденции (социална еволюция, класицизъм, национализъм, спасителни разкопки и др.), които водят до „изключването“ на неолитните култури от района на южна Гърция, като част от Балканския неолит. Ще бъдат приведени конкретни примери и археологически доказателства от териториите на южна Гърция и на Балканите от IV-то- V-то хил. пр. н. е., за да се подчертаят както връзките така и разликите между географските райони.

 

Катерина Псимояну е гръцки археолог. Завършва история и археология в университета в Атина, където получава бакалавърска степен, а по-късно получава и магистърска степен по праисторическа археология от Солунския университет. Тя продължава образованието си с магистърска степен по антропология в Илинойския университет в Чикаго, където към настоящия момент прави докторантура свързана с регионалната вариабилност в развитието на праисторическите общества в южна Гърция през IV-то хил. пр. н. е.
Тя е стипендиант на фондация Фулбрайт и фондация „Онасис“ в Гърция, а за нейните изследвания е получила финансиране от институции, като Археологическия институт на Америка, Американската школа за класически изследвания в Атина и Илинойския университет в Чикаго. Катерина работи като археолог на договорни позиции към Гръцкото министерство на културата, участва в спасителни разкопки на изток от Локрида, както и в археологически проучвания в централна и южна Гърция, като анализира праисторическата керамика от периода на неолита и ранната бронзова епоха. Нейните научни интереси се фокусират основно върху праисторията на Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, от неолита до бронзовата епоха социално развитие на праисторическите общества, керамичен анализ, и радиовъглеродното датиране.