Събития

dsc-4595-copy_678x410_crop_478b24840a
22.05.2019 19:30
Събития

Концерт-спектакъл „1969: Между кича и свободата“

Университетски театър

Организатори:
Департамент „История“
Департамент „Нова българистика“
Департамент „Музика“
Център за социални практики
Департамент „Изящни изкуства“

Водещ:
гл. ас. д-р Методи Методиев

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ, млади изпълнители от България и чужбина, както и със специалното участие на Ицко Финци

Събитието реализира проект към Фонд за стратегическо развитие на НБУ на тема „1969: Между кича и свободата“, който си постави задачата да завърши цикъла от чествания свързани с периода 1967-1969 г.

Този път основен акцент на събитието е проведеният през август 1969 г. фестивал в Уудсток и неговото значение за световната култура. Освен водещият акцент, събитието ще постави на фокус и други значими събития от 1969-та година в сферата на киното, литературата и обществения живот. Студенти и преподаватели от Департамент „Изящни Изкуства“ под ръководството на ас. д-р Христина Дякова ще пресъздадат атмосферата на фестивалната култура, докато колегите от Нова Българистика, доц. Йордан Ефтимов и проф. Михаил Неделчев ще разгърнат текстовете от въпросната година. Проф. Евгений Дайнов ще разкрие политически страни на свободата от 1969-та. В рамките на една задочна дискусия преподавателите ще обсъдят явлението 1969-та от една страна между кича и разюздаността до битката за свобода в края на едно десетилетие положило основите на един нов социален проект.

Традиционно, това ще се случи на фона на сценография акцентираща върху образността на посланията и ще бъде типична за епохата.