Събития

koncert-16-05-2019_678x410_crop_478b24840a
16.05.2019 18:00
Събития

Концертен цикъл „СОЛИСТИ-ИНТЕРПРЕТАТОРИ“

Вечери на класиката, Пролетен камерен концерт / Spring chamber concert

Галерия УниАрт

Организатори:
департамент „Музика“
проф. Милена Шушулова

Участници:
Жулиде Ялчин Дитген / Jülide Yalçin Dittgen (violin)
Мете Ялчин / Mete Yalçin (violin)
Елиф Йонал / Elif Önal (piano)

Програма / Program

В. А. Моцарт/ W. A. Mozart sonata in G for piano and violin
Allegro con spirito
Allegro
Изпълняват: Жулиде Ялчин и Елиф Йонал

Кирил Ламбов / Kırıl Lambov Gıpsy Rhapsody for violin and piano
Изпълняват: Жулиде Ялчин и Елиф Йонал

А.А. Сайгън/ A.A.Saygun
Prelude
Horon
Изпълняват: Жулиде Ялчин и Елиф Йонал

А. Вивалди / A.Vivaldi, op. 3 № 8 concerto grosso for two violins
Allegro
Larghetto e spiritioso
Allegro
Изпълняват: Жулиде Ялчин, Мете Ялчин и Елиф Йонал


Жулиде Ялчин-Дитген (Турция) започва обучението си по цигулка през 1981 при проф. Мурат Тамер в Hacettepe University Ankara State Conservatory. След това продължава образованието си в Лион с държавна стипендия, с Жан Есторнет и Вероника Риоу, където става победител в конкурс за цигулка. Дипломира се с отличие в Държавната консерватория Hacettepe University Ankara, една година по-рано, заради отличните си постижения. Завършва през 1992 Факултета по музика и изпълнителски изкуства на Билкент университет, където учи с проф. Суна Кан, а от 1992 до 1996, печели стипендия Фулбрайт и учи с Ерик Росенбъл в Музикалната консерватория в Нова Англия Longy School of Music, където получава диплом за артист-изпълнител. Госпожа Жулиде Ялчин-Дитген учи и четири години в Бостън, където изнася солови концерти в Carnegie Hall и Jordan Hall, на Музикалните фестивали Yellow Barn Music и Tanglewood Music Festival, на Първия международен фестивал за композитори и изпълнители, свири с Orchestra@Modern и с Boston Chamber Orchestra. Печели първа награда в категория дуо (цигулка и пиано) в конкурса за камерна музика Shoreline Alliance. Концертира със струнен квартет Hitit (чийто основател е) в 39 страни по повод честванията за 75 години на Турската Република. Тези спектакли са организирани от турското Министерство на външните работи, за да отбележат и 700-годишнината на Османската империя. Жулиде Ялчин-Дитген е солист на Анкарския симфоничен оркестър в Истанбул, Измир, Чукурова, Бурса, Анталия, Ескишехир и Брамптън (Канада). Тя изнася самостоятелни рецитали в Анкара, Истанбул, Измир, Ескишехир, Швейцария, Израел, Америка и Канада, както и рецитали във редица фестивали за класическа музика D-Marin (2008-Turgut Reis), İstanbul (2009). Жулиде Ялчин основава турската асоциация Сузуки през 2008. Тя е концертмайстор на Президентския симфоничен оркестър в Анкара и понастоящем е доцент в Başkent University State Conservatory. Има издаден компактдиск „Мелодии от провинцията“.

Jülide Yalçin Dittgen (Turkey) began her studies on violin in 1981 with Prof. Murat Tamer at Hacettepe University Ankara State Conservatory. She continued her studies in Lyon on a state scholarship, with Jean Estournet and Veronica Riou, where she became the winner of the violin competition. She graduated with an honors degree from Hacettepe University Ankara State Conservatory higher level program, one year early by virtue of her achievement. She received her graduate degree in 1992 from Bilkent University Faculty of Music and Performing Arts where she studied with State Artist Prof. Suna Kan. From 1992 to 1996, while on a Fulbright scholarship, she studied with Eric Rosenblith at the New England Conservatory of Music and Longy School of Music, and she was qualified for receiving a Profiency in Art and Artist Diploma. During four years she studied in Boston, Ms. Yalcin gave solo concerts in Carnegie Hall and Jordan Hall, at the Yellow Barn Music Festival and Tanglewood Music Festival, the 1st International Composers and Performers Festival as well as with the Orchestra@Modern and the Boston Chamber Orchestra. The artist won first prize in the violin/piano duo category in the Shoreline Alliance Chamber Music Competition. She toured with the Hitit String Quartet (of which she is a founding member) in 39 countries as part of 75th Anniversary of the Turkish Republic. These performances were organized by the Turkish Ministry of Foreign Affairs to commemorate the 700th anniversary of the Ottoman Empire. Ms. Yalcin has performed as soloist with the Ankara Presidential Symphony Orchestra and Istanbul, İzmir, Çukurova, Bursa, Antalya, Eskişehir and Brampton (Canada) Symphony Orchestras. She has given solo recitals in Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Switzerland, Israel, America and Canada. She also gave recitals in D-Marin (2008-Turgut Reis), İstanbul (2009) classical music festivals. The artist founded the Turkish Suzuki Association in 2008. She is Concertmaster of the Ankara Presidential Symphony Orchestra and currently teaching at the Başkent University State Conservatory Graduate program. The artist received the title of Associate Professor in November 2015 and also has a CD called "Melodies from the Countryside".

Елиф Йонал (Турция) получава магистърска степен по пиано при проф. Тувана Алтон в Държавната консерватория на Истанбулския университет. През 2005 завършва докторска степен за изпълнителски умения в областта на изкуствата при проф. Намик Султанов и Гюлнара Азиз в Института за музика и изпълнителски изкуства в университета Билкент. Елиф Йонал участва в майсторските класове на: Ролан Батик във Виена, Кристоф Лиеске в Залцбургската академия Моцартеум, Франк Брали, Леонтина Маргулис, Гюлсин Онай и Хюсеин Сермет в Истанбул. През 1999 Елиф Йонал печели наградата „Най-добър интерпретатор на турски произведения“ в конкурс за пиано, организиран от ANAÇEV. През 2011 получава наградата „Ансамбъл за класическа музика на годината“ с Ансамбъл за камерна музика Билкент Су Трио. През 2016 прави световната премиера на „Сюита за пиано соло Op.2“ на Аднан Сайгун. Елиф Йонал преподава в катедрата по пиано в Държавната консерватория на университета в Анкара.

Elif Önal (Turkey) obtained her Master′s degree in piano with Prof. Tuvana Alton at the State Conservatory of Istanbul University. In 2005 she completed her doctoral degree, proficiency in arts, with Prof. Namık Sultanov and Gülnara Aziz in the Institute of Music and Performing Arts at Bilkent University. Önal attended various master classes of Roland Batik in Vienna, Christopf Lieske in Salzburg Mozarteum Academy, Frank Braley, Leontina Margulis, Gülsin Onay and Hüseyin Sermet in Istanbul. In 1999 Önal won the "Best Interpreter of Turkish Works" in a piano competition, which was organized by ANAÇEV. In 2011 she received the award “Classical Music Ensemble of the Year” with Chamber Music Ensemble Bilkent Su Trio. In 2016 she performed the world premiere of Adnan Saygun’s “Suite for Piano Solo Op.2”. Önal currently teaches at the Piano Department in Ankara University State Conservatory.

Волкан Мете Ялчин (Турция) започва своето обучение по цигулка при проф. Мурат Тамер в Държавната консерватория на университета Hacettepe в Анкара, както и с унгарския цигулар Константин Менйхерт. След като завършва 1989 той се присъединява към Президентския симфоничен оркестър. Мете Ялчин продължава да учи с Ruggiero Ricci и Dénes Zsigmondy в Международната лятна академия Mozarteum в Залцбург през 1990. Получава стипендия от Австрийското правителство и учи в Университета за музика и изпълнителски изкуства във Виена (преди това „Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien“) и завършва класа на проф. Херта Биндер. Присъства на лекциите по оркестрово майсторство на Карл Остеррайхер. Завършва с дипломи за дирижиране на оркестър и хор в Нов български университет в класа на проф. Валерий Вачев. Работи като концертмайстор за Симфоничния оркестър на Виенската музикална академия в Австрия, включително Дунавския камерен оркестър и Камерния оркестър на Щраус. Като солист концертира в Австрия, Полша, Италия и Унгария. Той също концертира със струнен квартет Hitit (чийто основател е) в 39 страни по повод честванията за 75-години на Турската Република. Тези спектакли са организирани от турското Министерство на външните работи, за да отбележат и 700-годишнината на Османската империя. Волкан Мете Ялчин е дирижирал Държавната филхармония – Враца, Държавната симфония на Чукурова, както и оркестъра на замък Шьонбрун (Виена) и Wiener Klassik orchestra, които в последните два сезона откривата International Side Music Festival в Анталия (Турция, 2012 и 2013), както и Държавния симфоничен оркестър на Чукурова в рамките на International Orange Blossom festivities в Адана, Турция. Концертмайстор и диригент е на Vienna Walzer Orchestra в Бразилия, Япония, Италия, Унгария, Китай и Виена от 1996. През последните три десетилетия г-н Ялчен е изпълнител и солист на Президентския симфоничен оркестър в Анкара, Турция.

Volkan Mete Yalcin (Turkey) began his violin studies with Prof. Murat Tamer at Hacettepe University Ankara State Conservatory in 1979, also studying with the Hungarian violinist Konstantin Menyhert for one season. After graduating from Prof. Tamer’s class in 1989, he joined the Presidential Symphony Orchestra in the same year. Yalcin went on to study with Ruggiero Ricci and Dénes Zsigmondy at the Mozarteum International Summer Academy in Salzburg in 1990. After being awarded a scholarship by the Austrian government, he studied at the University of Music and Performing Arts Vienna (formerly the 'Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien') for 4 years and graduated from the class of Prof. Hertha Binder. At this time, he attended the orchestral conducting masterclasses of Karl Österreicher.  He completed his orchestral conducting and choral conducting diplomas at the New Bulgarian University in the class of Prof. Valery Vachev. He served as concertmaster for the Vienna Music Academy Symphony Orchestra in Austria, including the Danube Chamber Orchestra and Strauss Chamber Orchestra. He gave solo performances in Austria, Poland, Italy, and Hungary. He toured with the Hitit String Quartet (of which he is a founding member) in 39 countries as part of the 75th Anniversary of the Turkish Republic. These performances were organized by the Turkish Ministry of Foreign and Cultural Affairs to commemorate the 700th anniversary of the Ottoman Empire. Yalcin has conducted the Vratza State Philharmonic, Cukurova State Symphony as well as the Vienna Schloss Schönbrunn and Wiener Klassik orchestras, leading these last two ensembles in the opening of the International Side Music Festival in Antalya in 2012 and 2013. In 2015, he also conducted the Cukurova State Symphony Orchestra as part of the International Orange Blossom festivities in Adana. He has performed as concertmaster and conductor of the Vienna Walzer Orchestra in Brazil, Japan, Italy, Hungary, China and Vienna since 1996. For the past three decades, Mr. Yalcin has maintained his relationship with the Presidential Symphony Orchestra, Ankara as both performer and soloist.  

Департамент „Музика“ на Нов български университет е модерна образователна институция в областта на музикалното и танцово изкуство, който се утвърди като структура с иновативни методи на работа, със силен преподавателски екип, с чудесна материална база, даваща възможност на младите музиканти в България да се обучават по съвременен световен стандарт. НБУ предлага обучение в бакалавърска програма „Музика“, магистърски програми – „Класическа музика“, „Поп и джаз музика“, „Музикално изпълнителство (на английски език)“, „Танцово изкуство“, „Тонрежисура“, „Дирижиране и композиция“, „Музикознание“, „Мюзикъл“ и в докторска програма „Музика“ с възможност за научно изследване в областта на теоретичното музикознание или в изпълнителския профил. Всяка година департаментът организира серия от майсторски класове за виртуозно майсторство на водещи професори от Европа.

Концертен цикъл „СОЛИСТИ-ИНТЕРПРЕТАТОРИ“ е артистична инициатива на департамент „Музика“ и на Нов български университет, която реализира идеята за създаване на мащабно културно сътрудничество на музиканти от различни сткрани на Европа. Нашата епоха изисква от композиторите и изпълнителите глобален подход към изкуството. С реализираните си концертите Департамент „Музика“ на НБУ е посланик на Балканите по света.