Събития

erasmus_678x410_crop_478b24840a
24.04.2017 09:00
Събития

Локален форум за България за дисеминация на идеите и резултатите от работата по Erasmus+

Be Ready Multiplier Event for Bulgaria

Корпус 2, зала 111

Организатор:
Нов български университет

Партньори:
London Borough of Hammersmith and Fulham (LBHF), UK, Hammersmith and West London College, (EHWLC), UK, Salford Foundation, UK, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), Portugal, Universidade de Lisboa (FHM-UL), Portugal, Agrupamento de Escolas Antonio Azevedo (AGAN), Portugal, New Bulgarian University (NBU), Bulgaria, School 127, Sofia, Bulgaria, UU Vejle Guidance Centre (VK), Denmark

Лектори на форума ще бъдат представители от 9-те партньори по проекта (вкл. и НБУ), които ще представят проекта (това ще направи г-жа Диана Еджкомб от институцията-координатор на проекта - Лондонска община Хамърсмит и Фулъм) и всеки от тях ще представи добри практики за кариерното развитие и професионалното ориентиране на младите хора (базирани на приложението на разработените материали в рамките на проекта) от своя образователен контекст. Събитието ще завърши с кръгла маса, на която гостите ще могат да задават въпроси на партньорите по проекта и да правят изказвания (напр. да споделят своя опит по темата на форума).

Локалният форум за България за дисеминация на идеите и резултатите от работата по Erasmus+ проект „BE READY - Life Skills and Career Development: helping young people progress into success“ (по секторна програма Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices), по който НБУ е партньор и като такъв е приел в Споразумението между партньорите по проекта да бъде домакин на форума; в бюджета на проекта са предвидени 5000 евро за неговото провеждане, при условие че във форума вземат участие представителите на 50 различни национални институции и организации, които са ангажирани с проблемите на кариерното развитие и професионалното ориентиране на младите хора; тези средства ще бъдат преведени на НБУ след провеждането на форума - половината с последното плащане в рамките на проекта и остатъка с изравнителното плащане след края на проекта


Работен език на форума - английски език.

Модератори:
доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева и гл.ас. д-р Станислав Богданов 

Освен представителите от 9-те партньори по проекта (очакваме около 20 човека общо, вкл. и г-жа Норс Джексън, която е външен оценител на проекта), както и преподаватели, студенти и служители от НБУ и 127 СУ, гр. София (българските партньори по този проект), сред участниците във форума очакваме да бъдат и представителите на 50 различни национални институции и организации, които са ангажирани с проблемите на кариерното развитие и професионалното ориентиране на младите хора (напр. от МОН, от регионалните центрове за кариерно ориентиране, от съответните дирекции към общините в София, от фондация "Америка за България" и координатори на тяхната програма "Заедно в час", представители на браншови организации и бизнеса, които се включват в ежегодния форум "Кариери и студенти", организиран в НБУ, колеги от университети и училища, които се занимават с карираното консултиране на младите хора и др.).

Макар и задължително събитие в рамките на европейския проект, по който сме партньори, този форум може да донесе дивиденти на НБУ, като негов домакин. За нашите европейски партньори бе изненада колко добре развита система имаме в България за кариерно консултиране и професионално ориентиране. За външните гости на форума ще е добре да разберат, че НБУ полага особени грижи за кариерното израстване на младите хора, за тяхната професионална подготовка и успешна реализация на пазара на труда. Подобна реклама ще привлече повече млади хора към НБУ, ако знаят, че в университета академичната подготовка върви успоредно с тяхното практическо обучение като специалисти в избраното от тях професионално направление и те получават възможности за практика и стаж (и успешна реализация) във водещи компании и институции у нас и в чужбина.