Събития

img-0051_678x410_crop_478b24840a
08.01.2018 14:30
Събития

Междудепартаментен интердисциплинарен семинар „Културни наследства на града - конструиране и експониране: по примера на Русе и Букурещ“

Представяне на резултати от лятната школа по визуална антропология (3-9.09.2017 г., гр. Русе и региона, и гр. Букурещ)

Корпус 1, зала 20

Организатори:
департаменти „Антропология“ – Център по визуална антропология, „Дизайн“, „Кино, реклама и щоубизнес" и „Икономика“

Водещи:
доц. д-р Ирена Бокова, проф. Людмил Христов

Дискутанти:
гл. ас. д-р Кристина Савова, гл. ас. д-р Стефания Темелкова

Участници:
студенти от БП „Антропология“, „Кино“, „Мода“ и „Маркетинг“

Събитието отразява резултатите от проведената лятна школа по визуална антропология – изследователски проекти и творчески проекти (визуален материал, кратък филм, изследвания по мода и маркетинг). Семинарът дава възможност на студентите да открият общите места и спецификите на всяка една от програмите и да оценят възможностите на интердисциплинарния подход и неговите евристични аспекти.