Събития

dsc0058_678x410_crop_478b24840a
19.01.2017 18:00
Събития

Междудепартаментен семинар „Презентация - един термин, разнородни значения в различните направления“

Презентации на студенти

Корпус 1, зала 217

Организатори:
департаменти „Масови комуникации“, „Икономика“, „Изящни изкуства“, „Дизайн“

Водещи:
студенти от програмите на департаменти „Масови комуникации“, „Икономика“, „Изящни изкуства“, „Дизайн“

Модератори:
гл. ас. д-р Стефания Темелкова
гл. ас. д-р Кристина Савова 
гл. ас. д-р Евелина Христова
гл. ас. д-р Калина Христова

През есенен семестър 2016/2017 г. ще се проведе за трети път междудепартаментния семинар „Презентация - един термин, разнородни значения в различните направления“

Водени от интердисциплинарния характер на представянето пред публика и презентирането решихме да се съберем на едно място четирима специалисти в своите сфери, които да представим основни моменти в презентациите и представянето пред публика.

Целта ни е да ви въведем в спецификата на процеса на презентиране и кратко представяне пред публика, психологическите процеси и справянето със стреса.

Независимо дали ще правите презентация на курсова работа, проект, дипломна работа, идея, фирма или бизнес предложение ще ви научим да се разбирате основните функции на презентациите, да поставяте точните цели, да визуализирате идеите и думите си, да стоите добре пред публиката и да изглеждате добре.

Ще акцентираме на следните теми:

1. Видове презентации и видове цели. Формулиране на целта на презентацията според аудиторията.
2. План за подготовка. Подготовка на материалите. Събиране на идеи.
3. Структура на презентацията. Организиране на информацията и идеите. Ключови моменти в презентацията.
4. Визуална комуникация – как да илюстрираме идеите си;
5. Избор на помощни средства – илюстрации, статистики, истории, помощни предмети.
6. Езикът на облеклото – как изглеждаме, как се съобразяваме с обстановката, аудиторията и темата на презентацията;
7. Езикът на тялото, как да се справим със стреса. Език, изразни средства, темпото, паузите и шегите.