Събития

erasmus_678x410_crop_478b24840a
28.05.2018 14:40
Събития

Междудепартаментен семинар „Програмата на Европейския съюз „Еразъм +“в областта на икономиката, администрацията и управлението в Нов български университет“

Корпус 1, зала 217

Организатори:
департамент „Икономика“
департамент „Администрация и управление“

Лектор:
гл. ас. д-р Ирена Николова

Участници:
студенти от програмите към департаментите „Икономика“ и „Администрация и управление“

Програмата на Европейския съюз „Еразъм +“ вече навърши 30 години, през който период се даде възможност на студенти, преподаватели и администрация да реализират мобилности в партньорски университети.

Гл. ас. д-р Ирена Николова бе последователно гост-преподавател през м. март 2017 г. в Университета на Лисабон – ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, Португалия, и през м. март 2018 г. в Университета на страната на баските (University of the Basque Country) в гр. Билбао, Испания. Реализирането на двете мобилности бе по програма „Еразъм +“, като те бяха подкрепени от департаментите „Икономика“ и „Администрация и управление“ в Нов български университет.

Предстоящият семинар има за цел да запознае студентите от програмите на двата департамента с възможностите, които предоставят двата университета за реализиране на мобилности по програма „Еразъм +“.


***

Главен асистент Ирена Николова е преподавател в Нов български университет, Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение, от 2007 г., последователно в департамент „Икономика и бизнес администрация“, а от 2012 г. в департамент „Икономика“. Доктор е по икономика от Нов български университет в областта на световната икономика и международните икономически отношения. Научните интереси са в областта на международни финанси и търговия, европейските въпроси, икономиката на прехода.
Има издадени два учебника от Издателството на Нов български университет: самостоятелно „Финансиране на международната търговия“ (2015) и в съавторство „Глобални пари и финанси“ (2011). Предстои издаването на две монографии през настоящата година в областта на международните финанси (Валутният риск в икономиката) и международната търговия (Външна търговия на България). Освен посочените издания, има още над 30 публикации (студии, статии) на български и английски език.

Освен преподавателска и научна дейност в Нов български университет има 10-годишен административен опит като програмен директор и консултант на магистърските програми „Международен бизнес“ и „Управление на туризма“, и бакалавърските програми с дистанционна форма на обучение „Финанси“, „Счетоводство и контролинг“, „Маркетинг“ и „Бизнес администрация“. Междувременно е работила 5 години като департаментен координатор по програма „Еразъм“ за научни направления 3.7 Администрация и управление, 3.8 Икономика и 3.9 Туризъм.

Участвала е с научни доклади в над 20 конференции в България и над 10 в чужбина от името на Нов български университет, организирани от Европейската икономическа и финансова асоциация и от отделни европейски университети. Член е на Асоциацията по световна икономика, на Европейската икономическа асоциация, на Българската асоциация за европейски изследвания.

Освен в Нов български университет, гл. ас. д-р Ирена Николова има опит в практиката като експерт по икономическите въпроси на България с международните финансови институции, включващи организациите в Групата на Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Участник е в Годишните срещи на Групата на Световната банка и Международния валутен фонд в гр. Вашингтон, САЩ, и конференциите на Световната банка за икономиката на знанието.

Има специализация в гр. Токио, Япония по политиките за малките и средни предприятия, организирана от Министерството на външните работи и Министерството на икономиката, търговията и индустрията на Япония.
Владее английски, немски и руски езици, и ползва испански и италиански езици.