Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
10.04.2018 18:00
Събития

Междудепартаментен семинар „Валутният риск в икономиката: теоретични и практико-приложни измерения“

Корпус 2, зала 403

Организатори:
департамент „Икономика“
департамент „Администрация и управление“

Лектор:
гл. ас. д-р Ирена Николова

Участници:
студенти от курс „Международен финансов мениджмънт“ от магистърските програми „Международен бизнес“, „Мениджмънт на организационно съвършенство“, „Банков мениджмънт“ и Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език).

Студентите от курса по международен финансов мениджмънт ще могат да се запознаят с актуалните въпроси по отношение на валутния риск в съвременната икономика, както и с тенденциите в развитието на валутнокурсовите колебания и валутнокурсовите режими през последните 100 години в света и в България. По време на семинара предстои да бъдат дискутирани бъдещите очаквания за дигиталните валути.