Събития

books5_678x410_crop_478b24840a
11.04.2018 11:20
Събития

Междудепартаментен семинар „Възможности за извличане на максимална стойност от туристическите услуги онлайн“

Корпус 1, зала 217

Организатор:
департамент „Икономика“
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
Виолета Шейтанова – Дечева, онлайн маркетинг специалист

Модератори:
доц. д-р Надежда Димова
гл. ас. д-р Теодора Ризова

Участници:
студенти от БП „Маркетинг“ и БП „Туризъм“

В семинара студентите ще научат за специфичните особености на туристическите услуги предлагани онлайн. Ще се започнаят с реалната възможност за извличане на максимална стойност от тези услуги.

Виолета Шейтанова – Дечева е завършила в Нов български университет. Има опит в рекламни и маркетингови агенции на различни позиции. Автор е на редица онлайн публикации в сферата на маркетинга и туризма.

Доц.д-р Надежда Димова е преподавател в департамент „Икономика“ с научни интереси в сферата на маркетинга, управлението на продажбите и потребителското поведение.

Гл. ас. д-р Теодора Ризова е преподавател в департамент „Администраци и управление“ с богат опит и публикации в сферата на туризма и туристическите услуги.