Събития

original-emiliyan-stanev-01_678x410_crop_478b24840a
19.12.2017 16:20
Събития

Международен научен семинар

„Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури“

Галерия УниАрт

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Публична лекция на тема „Емилиян Станев между соцреализма и соцпарнасизма“

Лектор:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Дискутанти:
проф. Михаил Неделчев, доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Морис Фадел, д-р Мария Огойска

Участници:
преподаватели, изследователи и студенти от Нов български университет и други академични центрове

Международният научен семинар „Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури“ има за цел да представи процесите на сложно и противоречиво формиране на нов тип писател в СССР и в страните, попаднали под съветско влияние след Втората световна война.

Лекциите и дискусиите след тях представят отделни случаи с писатели, които се опитват да съчетаят външната лоялност към комунистическия режим с относително автономно творчество и езиково поведение, с колебания и напрежения да бъдат коректни граждани на „социалистическата държава“, но и да останат създатели на качествена литература. Някои от тях в рамките на своето творчество редуват произведения, вписващи се в доктрината на социалистическия реализъм с други произведения, които принадлежат към сектора на алтернативната и дори опозиционна литература. Именно описанието, проучването и разбирането на тези „две лица“ на писателя стоят в сърцевината на проекта. На фокус ще бъдат поставени автори от литературите на СССР, България, Украйна, Унгария, Полша, Румъния, ГДР, Чехословакия.

Втората лекция е посветена на творчеството и присъствието на българския белетрист Емилиян Станев (1907–1979).