Събития

milan-kundera-01_678x410_crop_478b24840a
27.02.2018 17:30
Събития

Международен научен семинар – м. февруари 2018

„ДВЕТЕ ЛИЦА НА ПИСАТЕЛЯ: Персонални казуси в източноевропейските литератури“

Библиотека, Семинарна зала

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Публична лекция на тема „Съдба или алиби: Поглед към лицата и маските на Милан Кундера“

Лектор:
ас. д-р Методи Методиев

Модератор:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Участници:
проф. Михаил Неделчев, доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Морис Фадел, д-р Мария Огойска, преподаватели и студенти.

Международният научен семинар „Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури“ има за цел да представи процесите на сложно и противоречиво формиране на нов тип писател в СССР и в страните, попаднали под съветско влияние след Втората световна война.

Лекциите и дискусиите след тях представят отделни случаи с писатели, които се опитват да съчетаят външната лоялност към комунистическия режим с относително автономно творчество и езиково поведение, с колебания и напрежения да бъдат коректни граждани на „социалистическата държава“, но и да останат създатели на качествена литература. Някои от тях в рамките на своето творчество редуват произведения, вписващи се в доктрината на социалистическия реализъм с други произведения, които принадлежат към сектора на алтернативната и дори опозиционна литература. Именно описанието, проучването и разбирането на тези „две лица“ на писателя стоят в сърцевината на проекта. На фокус ще бъдат поставени автори от литературите на СССР, България, Украйна, Унгария, Полша, Румъния, ГДР, Чехословакия.

Изображение: theperiodstore.com