facebook

Събития

1799891_678x410_crop_478b24840a
12.05.2023 09:00
Събития

Международна конференция „Икономиката на XXI век – кризи, трансформации, устойчивост“

Корпус 1, зала 310 - 09:00-18:00 часа

Корпус 2, зали 404, 407 и 408 - 13:30-17:30 часаОрганизатори:
департамент „Икономика“, Нов български университет
Съюз на икономистите в България


Участници:
над 70 български и чуждестранни изследователи и представители на научни и образователни институции


Целта на конференцията е да продължи и задълбочи дискусията за постигане на устойчив и приобщаващ растеж на икономиките. Основни акценти ще бъдат: зеления и енергиен преход, дигитализацията на икономиките и рисковете свързани с тях, както и проблемите и възможностите пред бизнеса и институциите, развитието на международната интеграция и регионалните интеграционни общности.


В рамките на пленарната сесия доклади ще представят:

Сара Голдман, HDR-PhD, Central Bank of Luxembourg, President of Lux-sir (Scientific International Research): Green Bonds in Europe: Towards more non-banking activities

 

Dr. Iulia Monica Oehler-Șincai, Institute for World Economy, Romanian Academy of Sciences: Romania: A Reflection of Differentiated Integration into the EU

 

Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания БАН, Председател на Съюза на икономистите в България: The flexibility of the labour markets in the EU and the Eurozone: opportunities and challenges in the social field in the preparation of Bulgaria for inclusion in the Eurozone

 

 

Прикачени файлове