facebook

Събития

muzeums_678x410_crop_478b24840a
25.02.2021 10:00
Събития

Международна конференция „Местни общности, културни наследства и музеи“

25-26.02.2021 г.

Online - 25.02
Online - 26.02


Организатори:
ИЕФЕМ – БАН в партньорство с Нов български университет и Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

Водещи:
доц. д-р Валентина Ганева-Райчев (БАН),
доц. д-р Кристиян Постаджиян (НБУ),
проф. д-р Николай Ненов (РИМ - Русе),
д-р Йоана Баскервил (Румънска академия на науките) и др.

Модератори:
доц. д-р Ирена Бокова (НБУ),
д-р Ирена Тодорова (НБУ),
доц. д-р Константин Рангочев (Асоциация „Онгъл“),
Аня Йерин и Адела Пукл (Словенски етнографски музей – Любляна) и др.

Участници:
изследователи, преподаватели, студенти, специалисти от музеи и др.

Конференцията представя резултати от проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие, финансиран от Фонд Научни изследвания. Тя привлича вниманието върху няколко важни проблема: Местни културни ресурси: ценностно преосмисляне и трансформации в културни наследства; Живите наследства в музейните практики и политики: познание, емоция, съпреживяване и споделяне.

Местни наследства – образи, ценности, продукти, послания. В научния форум участват 25 изследователи от университети, музеи, научни институти, национални комисии на ЮНЕСКО от България, Хърватия, Словения, Гърция, Румъния и Армения. Работните езици на конференцията са български и английски.

Водещите са специалисти в изследванията на културните наследства, тяхното управление и популяризиране, на локални и регионални култури и техните трансформации, на музеите като институции на наследството и предизвикателствата пред тях.

Прикачени файлове